تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

باید به خود تلقین کنید که به درس خواندن علاقه دارید و با این تلقین، علاقه به درس خواندن را در خود ایجاد کنید.

شما می‌توانید به درس خواندن و نتیجه آن با دید منفی یا مثبت نگاه کنید. اگر با دید مثبت نگاه کنید و نتیجه آن بر روی خود را ببینید اشتیاق شما به درس خواندن زیاد می‌شود. باید به خود تلقین کنید که به درس خواندن علاقه دارید و با این تلقین، علاقه به درس خواندن را در خود ایجاد کنید. خودتلقینی یک عامل مهم برای هدایت رفتارهای خود است. در خودتان این علاقه را ایجاد کنید و اشتیاق ناشی از آن و در نهایت نتیجه آن را ببینید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)