تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران گفت: تا سال ۱۴۰۴ به طور قطع ماهواره سنجشی با دقت زیر یک متر را ارسال می‌کنیم.

مرتضی براری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گفت‌وگو با فارس،‌ درباره پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ماهواره سنجشی توضیح داد: سازمان فضایی ایران یک برنامه دراز مدت تا سال ۱۴۰۴ دارد که در این برنامه نقشه راهی ترسیم شده است تا بتوانیم بر اساس آن به اهداف موردنظر سازمان دست پیدا کنیم.

وی افزود: در این برنامه قرار دادن ماهواره سنجشی با دقت یک متر در مدار جزء اهداف و چشم‌اندازها دیده شده است.

براری در ادامه بیان کرد: این درحالی است که در سند توسعه هوافضا ماهواره سنجشی با دقت زیر ۱۰ متر را باید در مدار قرار بدهیم، اما خوشبختانه با ظرفیت و توانمندی ایجادشده توانستیم پیشرفت زیادی در این حوزه داشته باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین شاهد این موضوع هستیم که تا سال ۱۴۰۴ به طور قطع ماهواره سنجشی با دقت زیر یک متر ارسال می‌کنیم.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)