در یک شهر بازی صفحه ای که روی آن ۶ عدد گیره دارد…

هر کارگر دست کم چند بسته از یک نوع محصول حمل می کند؟

معمایی جالب از سری معماهای شطرنج

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

به جای علامت سوال چه عددی باید قرار گیرد؟ 

ارزش هر یک از حروف را پیدا نمایید…

روزی توماس از مادربزرگش، سن وی را پرسید، …

آخرین اخبار کنکور