معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران گفت: تا سال ۱۴۰۴ به طور قطع ماهواره سنجشی با دقت زیر یک متر را ارسال می‌کنیم.

محققان آمریکایی موفق به تولید دستگاهی شدند که می‌تواند قبل از اینکه کاربر چیزی بگوید، ذهن را بخواند.

ژوهشگران آمریکا و اسلوونی در بررسی تار نوعی عنکبوت، پروتئین جدیدی یافتند که پیش از این کشف نشده بود.

محققان ماده‌ای ابداع کرده‌اند که می‌تواند قسمت‌هایی از سیاره مریخ را قابل سکونت سازد.

آخرین اخبار کنکور