تست ریاضی کنکور سالهای گذشته رشته علوم ریاضی با پاسخ تشریحی

بعضی از عادتها یا شرایط باعث افت کیفیت مطالعه می‌شود که باید آنها را شناخت و رفع کرد.

در کلاس درس باید کاملاً آماده باشید تا بتوانید سوالات درسی خود را بپرسید و هر نکته را که معلم در کلاس می‌گوید به خاطر بسپارید.

تستهای کنکوری ریاضی رشته علوم ریاضی با پاسخ تشریحی

تستهای کنکوری عربی عمومی با پاسخ تشریحی

خواندن خطی کتاب به معنی خواندن مانند یک داستان است که از صفحه اول شروع می‌کنید و صفحه به صفحه مانند خواندن یک داستان جلو می‌روید.

آرام آرام به ماه مهر و فصل پاییز می‌رسیم. شروع سال تحصیلی،‌شروع رسمی دوره آمادگی کنکور است و شما دانش‌آموزان کنکوری باید تلاش خود را بیشتر کنید.

تست ادبیات فارسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور