تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

تعادل رفتار شما در مسیر کنکور بسیار تعیین کننده است.

تعادل رفتار شما در مسیر کنکور بسیار تعیین کننده است. از طرفی باید تلاش کنید و از تمام زمانهای خود برای درس خواندن استفاده کنید. ( البته تمام زمانهایی که می‌توانید درس بخوانید چون باید امور دیگر را هم انجام دهید.) و از طرف دیگر بسیار مهم است که آرامش داشته باشید. راز تعادل این است که بتوانید کارها را با هم انجام دهید یا اینکه با هم ادغام نکنید. در این زمینه شما باید تلاشهای خود را با حفظ آرامش انجام دهید و از شتاب‌زدگی و ترس از انجام نشدن پرهیز کنید. با آرامش و دقت، تلاش کنید و درس بخوانید تا موفق شوید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)