تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

خیلی مهم است که در دوره‌های رقابت مانند کنکور روحیه داشته باشید.

خیلی مهم است که در دوره‌های رقابت مانند کنکور روحیه داشته باشید. افرادی هستند که به سهو یا به عمد روحیه شما را خراب می‌کنند. باید از همنشینی و دوستی با این افراد پرهیز کنید. خجالت را کنار بگذارید و بدانید که هر کس به شما نزدیک می‌شود دوست شما نیست و این حق شماست که دوستان خود را انتخاب کنید و از کسانی که برای شما مضر هستند دور شوید.

معمولا مهمترین تخریب‌گر روحیه، خود شما هستید. همه ما در مراحلی از زندگی موفق و در مراحلی شکست خورده هستیم. این طبیعت زندگی و دنیاست که فراز و فرود دارد. نباید به دلیل یک یا چند شکست خود را ملامت کرده و روحیه خود را بشکنید. شکست‌ها را بخشی از زندگی بدانید و از آن‌ها درس بگیرید و به پلکانی برای موفقیت تبدیل کنید. همانطور که به شکست‌هایتان فکر می‌کنید به موفقیت‌هایتان هم فکر کنید و از آنها برای افزایش روحیه استفاده کنید. حتی اگر موفقیت در یک بازی کامپیوتری باشد. این‌ها نشان دهنده این است که شما توان برنده شدن دارید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)