تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸

تاثیر تکنولوژی بر افت تحصیلی

بحث پیشرفت و افت تحصیلی داوطلبان همواره بعنوان یکی از مباحث تعلیم و تربیت مطرح بوده و سالانه با برگزاری سمینارها، همایش ها و جلسات مختلف چه در حوزه ی وزارت آموزش و پرورش و چه در حوزه ی سازمانهای فعال در امور جوانان و نوجوانان به این امر پرداخته م شود. یکی از عواملی که مورد توجه کارشناسان و دست اندر کاران تعلیم و تربیت است و خصوصا در جوامع صنعتی تاثیرگذارتر است، تکنولوژی و رسانه میباشد که علی رغم خدمات اساسی و مهمی که در امر آموزش عهده دار است، در بسیاری موارد نقش مخرب و بازدارنده را نیز میتواند ایفا نماید.

در عصری که ارتباطات بعنوان شاخص پیشرفت جوامع شناخته میشود، کشورهایی که سهم بالاتری از تولید را دارند بالطبع تاثیرپذیرتر از آن هم میباشند و جوانان و نوجوانان آن جوامع به همان نسبت نیز در این حیطه متاثر از آن میشوند. چنانچه استفاده از تکنولوژی، کنترل شده و با نظارت صحیح صورت نگیرد، نقش منفی آن غالب خواهد شد.

در شرایطی تکنولوژی بعنوان ابزار پیشرفت میتواند مطرح باشد که قدرت تفکر و نوآوری را در دانش آموزان رشد دهد و موجب بالا رفتن تواناییهای آنها شوند. اما اگر مسولیت پذیری، نظم و علاقه ی تحصیلی را تحت الشعاع قرار دهد، به ابزاری تبدیل میشود که نه تنها دانش آموز را از مسیر اصلی تحصیل دور میکند، بلکه با تاثیرات مخربی که بر روح و جسم دانش آموز و نوجوان دارند، قدرت تفکر و تمرکز لازم که بابت فراگیری دروس لازم است را کاهش داده و نهایتا بتدریج موجب افت تحصیلی نیز میگردد.

در خصوص نگرانیها درباره ی آثار مخرب امواج الکترومغناطیس بر سلامت انسان و افت تحصیلی دانش آموزن، سخنها گفته شده و از موضوعاتی است که نظر آگاهان را در این زمینه به خود جلب کرده است. مقداری از امواجی که از موبایل ساطع می شود، جذب بدن می شوند و آثار این جذب بر اعضا و جوارح انسان تاثیرات منفی بسیار دارد و چنانچه این اثرات مداوم بوده و کنترل نشوند، بتدریج می توانند حافظه ی دانش آموز را هدف قرار داده و نهایتا به افت تحصیلی بینجامد. در یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا اخباری حاکی از این بود که دانش آموزی بر اثر افراط در استفاده از بازیهای کامپیوتری به حالت کما میرود و یا دانش آموزی که بعلت استفاده ی زیاد از موبایل، بازدهی لازم در ارائه ی مطالب را از دست داده است.

در خصوص استفاده از کامپوتر و فضای مجازی و اینترنت نیز پیامدهایی از نظر آسیب رسانی به سلول ها و حتی ایجاد تومورهای مغزی و نیز افزایش فشار خون و اختلال در کارکرد قوای ذهنی وجود دارد. علاوه بر آن، زمانی که دانش آموز از کامپیوتر و فضای مجازی استفاده میکند، شخصیت واقعی خود را در فضای واقعی نمیتواند شکل دهد و طبعا این موضوع میتواند در ارتباطات اجتماعی و تحصیلی او اثرات منفی به بار آورد. همچنین، بازدهی وی در فراگیری کاهش یافته و نهایتا موجب افت تحصیلی میشود. در این ارتباط ایجاد اعتیاد به استفاده از این ابزار وقت زیادی از دانش آموز را به خود اختصاص داده و خود به خود از زمانیکه دانش آموز بایستی به مطالعه اختصاص دهد میکاهد. در انتها متذکر میشوم که نقش خانواده همواره بعنوان اصلی و اساسیتری عامل رشد و یا عدم رشد شمرده میشود و به میزانی که والدین توانایی کنترل مثبت و جهت دار استفاده ار تکنولوژی را داشته باشند، در این خصوص لازم است مراکز آموزشی که رسالت تعلیم و تربیت را عهده دار هستند با برگزاری جلساتی با اولیا تاثیر استفاده ی نادرست و مخرب از تکنولوژی و نیز نحوه ی برخورد صحیح با فرزندان در ارتباط با میزان استفاده ی آنان از ابزارهای رسانه ای را آموزش دهند و با بکار بستن نکات ظریف و حساس تربیتی و آموزشی، نو اندیشان خود را در بکارگیری صحیح از تکنولوژی های موثر در آموزش و ارتباط یاری کنند و بخاطر داشته باشند که تنها با بهره گیری از دانش کارشناسان  تعلیم و تربیت میتوانند فرزندان را هدایت نموده و با پرهیز از سلایق شخصی کودکان و نوجوانان را در استفاده از لوازم و تکنولوژی روز تشویق و یا نهی ننمایند.

به امید روزی که همه در آموختن صحیح کوشا باشیم.

 

 

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)