تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

خواندن خطی کتاب به معنی خواندن مانند یک داستان است که از صفحه اول شروع می‌کنید و صفحه به صفحه مانند خواندن یک داستان جلو می‌روید.

یعضی از دانش‌آموزان در خواندن کتاب از صفحه اول شروع می‌کنند و صفحه به صفحه به صورت خطی می‌خوانند. اگر چه برای مطالعه کتابهای داستان و … این یک روند طبیعی است اما کتابهای درسی باید به صورت فعال خوانده شود. یعنی یک مطلب را بخوانید روی آن فکر کنید. مطالب مرتبط با آن را در فصلهای پیشین پیدا کنید و ربط آنها را متوجه شوید. بهتر است مطالعه شما به جای روند خطی مطالعه فعالی باشد اگر چه معنی مطالعه فعال این نیست که نظم روند مطالب کتاب بهم بخورد بلکه اینست که با خواندن هر مطلب تمامی مسایل مربوط به آن بررسی شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)