تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

هر کارگر دست کم چند بسته از یک نوع محصول حمل می کند؟

یک کارخانه ۵ محصول دارد که پس از بسته بندی وزن هر یک از فرآورده ها به ترتیب ۴ و ۵ و ۶ و ۱۰ و ۱۲ کیلوگرم است. هر کارگر روی چهارچرخه فقط یک نوع از این محصولات را از کارخانه به فروشگاه حمل می کند. اما تعداد بسته ها را طوری تنظیم می کند که وزن جنس برای تمام باربرها مساوی باشد.
هر کارگر دست کم چند بسته از یک نوع محصول حمل می کند؟
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

منبع:
ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)