تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

در یک شهر بازی صفحه ای که روی آن ۶ عدد گیره دارد…

 

در یک شهر بازی صفحه ای که روی آن ۶ عدد گیره دارد بر دیوار نصب و تعدادی حلقه پلاستیکی در کنار آن قرار داده شده است. در زیر هر گیره عددی نوشته شده است که امتیاز آن گیره محسوب می شود. گیره اول امتیاز ۱۷، گیره دوم امتیاز ۱۶، گیره سوم امتیاز ۲۳، گیره چهارم امتیاز ۲۴، گیره پنجم امتیاز ۳۹ وگیره ششم امتیاز ۴۰ دارد.
هرکس بتواند از فاصله ۲ متری با ۱۰ پرتاب یا کمتر تعدادی حلقه را در گیره های بیندازد و دقیقا ۱۰۰ امتیاز بیاورد، برنده است.
اگر شما در این بازی شرکت می کردید با فرض اینکه تمام پرتابهای شما موفق باشد کدام گیره ها را انتخاب می کنید؟

 

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
منبع:
ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)