تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

یکی از مسائلی که بسیاری از دانش‌آموزان را از موفقیت در کنکور باز‌می‌دارد، مغرور شدن یا ناامید شدن به دلیل سابقه درسی است.

یکی از مسائلی که بسیاری از دانش‌آموزان را از موفقیت در کنکور باز‌می‌دارد، مغرور شدن یا ناامید شدن به دلیل سابقه درسی است. دانش‌آموزان زرنگی که مغرور می‌شوند واقعیت را نمی‌بینند که این سال با سالهای دیگر فرق دارد و مانند دور آخر مسابقات دو استقامت است و هم تمام نیروی خود را استفاده می‌کنند و اگر کسی شل بگیرد، بازنده است. دانش‌آموزان متوسط هم معمولا به دلیل سابقه خود ناامید می‌شوند و فکر می‌کنند که نمی‌توانند در حالی که رقابت کنکور رقابت دیگری است و می‌توانند با تلاش در آن موفق شوند. پس در نظر بگیرید که وارد رقابت جدیدی شده‌اید، سابقه شما می‌تواند به شما کمک کند جلوتر از دیگران باشید یا عقب‌تر از دیگران باشید اما نتیجه این رقابت را تلاش امسال شما تعیین می‌کند نه سوابق سالهای گذشته شما.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)