تاریخ انتشار: ۰۵ شهریور ۱۳۹۸

هر روز که از خواب بر‌می خیزید باید با بهترین روحیه برنامه خود را شروع کنید.

هر روز که از خواب بر‌می خیزید باید با بهترین روحیه برنامه خود را شروع کنید. ممکن است سر صبح حال کاری نداشته باشید، اما هر انسانی روشهایی برای بازیابی روحیه و شادابی دارد. اگر بخواهید که روز خود را با روحیه شروع کنید می‌توانید در صورت بی‌حالی صبحگاهی خود را بازیابی کنید. اگر نمی‌توانید از نخواستن است و باید اراده خود را تقویت کنید. شروع با روحیه باعث روزی خوب و شاد و موفق است و مجموع این روزهای موفق است که یک کنکور موفق را می‌سازد. پس تا می‌توانید روزهای خود را با روحیه شروع کرده و به روز موفق تبدیل کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)