موسسه ونوس

برای خرید محصولات با شماره ۰۲۱۶۶۴۰۹۰۷۴ تماس بگیرید.

آموزش محدود نمودن سطح دسترسی دانش آموزان و اخراج دانش آموز از کلاس

آموزش نظرسنجی و یا پرسش چند گزینه ای از تمام دانش آموزان

آموزش به اشتراک گذاری فایل ارائه،Pdfیا پاورپوینت

سازمان سنجش کارنامه کنکور را روی سایت سنجش قرار داد

تستهای کنکوری ریاضی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور