اگر دلیل واضحی برای نگران شدن در مورد درس و کنکور ندارید، نگران نباشید.

به کنکور به چشم یک مسابقه نگاه کنید که باید در آن پیروز شوید. رقابت کنید و پیروز شوید.

هر روز که از خواب بر‌می خیزید باید با بهترین روحیه برنامه خود را شروع کنید.

مراقب نقاط عطف زندگی ات باش! سلام حتما یادت می آید که در ریاضی مبحثی به نام «تابع» خوانده ای. مجموعه ای از زوج های مرتب که مولفه ی اول آن ها یکسان نباشد. اگر هم می خواستی از روی نمودار تشخیص دهی که یک نمودار تابع است یا نه، باید خطی موازی محور Y […]

احساس آشفتگی و گیجی معمولا به دلیل ندانستن و یا مطمئن نبودن از موفقیت یا توان تغییر شرایط است.

خیلی مهم است که در دوره‌های رقابت مانند کنکور روحیه داشته باشید.

آخرین اخبار کنکور