داشتن اهداف بزرگ و سخت و تلاش برای رسیدن به آن باعث موفقیت شما می‌شود.

همه چیز در ریاضیات از تعریف‌ها شروع می‌شود و این تعریف‌های اولیه است که مشخص می‌کند چه عملی در چه جایی مجاز است یا چه نتیجه‌ای دارد.

برای نتیجه گرفتن از تلاش‌ها باید با برنامه تلاش کرد و همه تلاش‌ها باید با هم هماهنگ باشند.

دو درس مشابه نظیر عربی و انگلیسی را پشت سر هم نخوانید و بین مطالعه آنها فاصله بیندازید.

بعضی از دانش‌آموزان در دوران کنکور کارهای عجیب و غریبی انجام می‌دهند مثلا برنامه خواب و بیداری خود را کاملا برعکس می‌کنند، شبها بیدارند و روزها می‌خوابند.

سرعت و دقت در تست زنی باید در تعادل و حالت بهینه باشند.

ابتدا برنامه را آهسته و کم‌تلاش شروع کنید و به تدریج ساعتهای مطالعه را بالا ببرید.

برای موفیت باید شجاعت آن را داشته باشید که رفتارهای خود را در صورت لزوم تغییر بدهید.

آخرین اخبار کنکور